Kan dyr ovreføre COVID-19 smitte mellem mennesker?

Spredning af virus sker hovedsageligt ved dråber, når en inficeret person hoster eller nyser.

Det er vigtigt at pointere, at der stadig ikke er noget, der tyder på, at familiedyr, herunder kæledyr som hunde og katte, kan sprede virus til mennesker – fx ved at man klapper sit kæledyr. Endnu er der dog ikke meget viden om netop dette område. Hvis en smittet person har nyst eller hostet på pelsen af dit kæledyr – og du derefter klapper dyret og fører hænderne op til øjne, næse eller mund – er det dog teoretisk set muligt, at blive smittet indirekte fra dit kæledyr.

Selvom der ikke er bevis for, at kæledyr spiller en rolle i at overføre smitte med COVID-19, bør streng håndhygiejne opretholdes igennem hele interaktionen med dyret, især hvis der er tale om et dyr, der har været i kontakt med en inficeret person.

På nuværende tidspunkt er det endnu uklart, hvor let COVID-19 overlever i miljøet og spreder sig mellem mennesker. Du kan holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med hensyn til nye informationer om COVID-19-smittespredning.

Kilde. ddd.dk

Kan COVID-19 smitte fra mennesker til kæledyr?

På verdensplan er der pt. fundet 1 kat og 2 hunde, der er testet positive for COVID-19, og hvor man mener, at smitten stammer fra dyrets ejer.

Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

Det er også vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

 

Kilde. ddd.dk