På formandsmøder d. 14, januar 2017 har en enig formandsgruppe besluttet at hæve deltagergebyret for konkurrence deltagelse til 200.00 kr. pr. tilmeldt hund.

Dette er gældende for alle officielle konkurrencer samt for Kåringskonkurrence, Bystævner, Vindertræning og Natøvelse i område 2.

Beslutningen er taget på baggrund af den usikre økonomiske fremtid med manglende indtægt fra medlemsbladet.