Startgebyr

På formandsmøder d. 14, januar 2017 har en enig formandsgruppe besluttet at hæve deltagergebyret for konkurrence deltagelse til 200.00 kr. pr. tilmeldt hund. Dette er gældende for alle officielle konkurrencer samt for Kåringskonkurrence, Bystævner, Vindertræning og Natøvelse i område 2. Beslutningen er taget på baggrund af den usikre økonomiske fremtid med manglende indtægt fra medlemsbladet.

Ændring af minimums point ved kåring pr. 1. januar 2015

Ved møde i netværk for politihundeledere den 29. og 30. september 2014 på Kildegården blev det besluttet at med virkning fra den 1. januar 2015 hæves minimumskravet fra 85 point til 95 point i godkendelsesprogrammet for politiets patruljehunde. Med henvisning til Dansk Politihundeforenings vedtægter § 13, 2. afsnit har anførte beslutning den konsekvens, at minimumskravet […]