Opstart af hvalpehold 2021

 

Kunne du tænke dig et makkerskab udover det sædvanlige samt give din hvalp den bedste start på livet hos dig. Så er dette kursus lige noget for dig og din hvalp.

På kurset arbejder vi med lystbetonet indlæring og træning. Den positive træning vil dels styrke tilliden mellem hunden og dig og dels vise hunden, at det er sjovt og godt at samarbejde/træne med dig. Vi arbejder med de grundlæggende færdigheder, der er med til at give dig en glad, tryg, velafbalanceret og ikke mindst ”trænbar” hvalp.

Vi fokuserer bl.a. på, at du får god kontakt med din hund, og at du får indsigt i, hvordan hvalpen lærer.

Kurset løber over 10 lektioner af 45 min samt efterfølgende 15 min med evaluering og tid til spørgsmål.

Hvem kan deltage i hvalpetræning? 

Hvis du har en hundehvalp i alderen 8 uger til 6 mdr. af mellemstor til stor race, har I mulighed for at starte til hvalpetræning. Hvalpen skal være registreret hos ”Dansk hunderegister” og være vaccineret og forsikret. Øre, halekuperede hvalpe samt racer, der er optaget på forbudt listen, kan ikke deltage på kurset.

Hvad lærer du til træningen? 

Den første mødedag/aften vil være teori uden hund, Her lærer du om hundens opbygning, hvordan vi træner den, rygte og pleje, samt vi gennemgår stadierne fra hvalp til den er voksen.

Du lærer at arbejde selvstændigt med din hund, da det er arbejdet derhjemme, som er det vigtigste. Vi taler om de udfordringer, der kan opstå med hvalpen undervejs. Der vil også være plads til at udveksle erfaring. Vi ser på, hvad der er rimeligt at forlange af en lille hvalp i forhold til den alder, den har.

Efterfølgende træningsdage/aftener vil vi bl.a. arbejde med.

 • Sit.
 • Dæk.
 • Indkald.
 • Gå i snor.
 • Miljøtræning såsom lyde, trafik, m.m. i bymæssig bebyggelse og i naturen.
 • Samarbejds- og kontaktøvelser, så du får ideer til daglig træning.
 • M.m.

 

 

Pris. 
Deltagergebyr: 600 kr.

Kursusstart. 
Onsdag den 12. maj 2021, kl. 19.00.

Sted.
Lundgårdvej 21A
7860 Spøttrup, Rettrup

Tilmelding til kursus. 
Sidste tilmelding til kurset, er den 5. maj 2021.
Holdet vil bestå af min. 6 og max. 10 deltagere.

Kursustilmelding her 

Kontakt. 
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Mail: info@skiveph.dk

Solveig          Tlf. 2758 7537
Thomas         Tlf. 2166 0634

 

 

 


 

 

Kurset kører over følgende datoer .

Opdaterede COVID-19 restriktioner.

Med udgangspunkt i regeringens beslutning om at skærpe restriktionerne, samt anbefalinger fra HB, DGI og Skive kommune er klubbens COVID-19 retningslinjer blevet opdateret. Klubbens medlemmer bedes gennemlæse retningslinjerne her på hjemmeside.
Ved tvivlsspørgsmål bedes de rettes til
Solveig eller Thomas

Husk vi skal Passe på hinanden.

Kan dyr ovreføre COVID-19 smitte mellem mennesker?

Spredning af virus sker hovedsageligt ved dråber, når en inficeret person hoster eller nyser.

Det er vigtigt at pointere, at der stadig ikke er noget, der tyder på, at familiedyr, herunder kæledyr som hunde og katte, kan sprede virus til mennesker – fx ved at man klapper sit kæledyr. Endnu er der dog ikke meget viden om netop dette område. Hvis en smittet person har nyst eller hostet på pelsen af dit kæledyr – og du derefter klapper dyret og fører hænderne op til øjne, næse eller mund – er det dog teoretisk set muligt, at blive smittet indirekte fra dit kæledyr.

Selvom der ikke er bevis for, at kæledyr spiller en rolle i at overføre smitte med COVID-19, bør streng håndhygiejne opretholdes igennem hele interaktionen med dyret, især hvis der er tale om et dyr, der har været i kontakt med en inficeret person.

På nuværende tidspunkt er det endnu uklart, hvor let COVID-19 overlever i miljøet og spreder sig mellem mennesker. Du kan holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med hensyn til nye informationer om COVID-19-smittespredning.

Kilde. ddd.dk

Kan COVID-19 smitte fra mennesker til kæledyr?

På verdensplan er der pt. fundet 1 kat og 2 hunde, der er testet positive for COVID-19, og hvor man mener, at smitten stammer fra dyrets ejer.

Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

Det er også vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

 

Kilde. ddd.dk

Opstart af hvalpetræning 2020

Kunne du tænke dig et makkerskab udover det sædvanlige samt give din hvalp den bedste start på livet hos dig. Så er dette kursus lige noget for dig og din hvalp.  

På kurset arbejder vi med lystbetonet indlæring og træning. Den positive træning vil dels styrke tilliden mellem hunden og dig og dels vise hunden, at det er sjovt og godt at samarbejde/træne med dig. Vi arbejder med de grundlæggende færdigheder, der er med til at give dig en glad, tryg, velafbalanceret og ikke mindst ”trænbar” hvalp. 

Vi fokuserer bl.a. på, at du får god kontakt med din hund, og at du får indsigt i, hvordan hvalpen lærer.  

Kurset løber over 10 lektioner af 45 min samt efterfølgende 15 min med evaluering og tid til spørgsmål. 

Hvem kan deltage i hvalpetræning? 

Hvis du har en hundehvalp i alderen 8 uger til 6 mdr. af mellemstor til stor race, har I mulighed for at starte til hvalpetræning. Hvalpen skal være registreret hos ”Dansk hunderegister” og være vaccineret og forsikret. 
Øre, halekuperede hvalpe samt racer, der er optaget på forbudt listen, kan ikke deltage på kurset.   

Hvad lærer du til træningen? 

Den første mødedag/aften vil være teori uden hund, Her lærer du om hundens opbygning, hvordan vi træner den, rygte og pleje, samt vi gennemgår stadierne fra hvalp til den er voksen. 

Du lærer at arbejde selvstændigt med din hund, da det er arbejdet derhjemme, som er det vigtigste. Vi taler om de udfordringer, der kan opstå med hvalpen undervejs. Der vil også være plads til at udveksle erfaring. Vi ser på, hvad der er rimeligt at forlange af en lille hvalp i forhold til den alder, den har.  

Efterfølgende træningsdage/aftener vil vi bl.a. arbejde med. 

 • Sit. 
 • Dæk. 
 • Indkald. 
 • Gå i snor. 
 • Miljøtræning såsom lyde, trafik, m.m. i bymæssig bebyggelse og i naturen.  
 • Samarbejds- og kontaktøvelser, så du får ideer til daglig træning. 
 • M.m. 

Information/indskrivning. 

Her vil du høre mere om kursuset samt have mulighed for at stille spørgsmål. 

Deltagelsen denne dag er naturligvis uforpligtende, men tilmelding er dog nødvendig.  

Der afholdes information og indskrivning: 

Lørdag d. 29. februar kl. 14.00 
Lundgårdvej 21A, Rettrup 
7860 Spøttrup 

Tilmelding til informationsdag inden d. 26. februar 2020: Tilmed dig her.

Holdet vil bestå af min. 6 og max. 10 deltagere.  
Efter tilmeldingsfristens udløb, vil du få besked på din opgivne mail, om der er nok tilmeldte til at gennemføre kurset.  


Pris. 
Deltagergebyr: 600 kr.  

Kursusstart. 

Onsdag d. 11. marts 2020, kl. 19.00.   

Tilmelding til kursus. 

Sidste tilmelding til kurset, er d. 4. marts 2020. 

Kursustilmelding her 

Kontakt. 

Har du yderligere spørgsmål, eller kan du ikke deltage i information/indskrivningsmødet, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Mail: info@skiveph.dk 

Solveig          Tlf. 2758 7537 
Thomas         Tlf. 2166 0634 

Kurset kører over følgende datoer .


Skambid – nye regler

Lovændringen indebærer en præcisering af bestemmelsen i hundelovens § 6, stk. 5 om aflivning af hunde, der ved et overfald har skambidt mennesker eller andre hunde.

Ændringen indfører en ny, mere præcis definition af skambid, som beskriver, hvilke fysiske skader der skal være til stede, før der kan være tale om skambid. Politiet kan indhente oplysninger fra læge eller dyrlæge om bidskaden.

Hvis en hund bider et menneske eller en anden hund, er det politiet, der konkret vurderer og afgør, om hunden skal aflives.

Med de nye regler har ejeren af hunden desuden mulighed for at forlange en hundesagkyndigs undersøgelse, inden politiet træffer afgørelse. Omstændighederne ved bidepisoden skal indgå i den sagkyndiges undersøgelse, fx om det skete under leg, i forsvar eller lignende. To kriterier skal altså være opfyldt, for at der vil være tale om skambid – hundens adfærd og selve skaden.

Hvad er doggie-zen?

Og hvad er så doggie-zen?

Meditation for hunde? Nej, selvfølgelig skal vi ikke til at lære vore hun- de meditation. Kort fortalt handler Doggie zen om fokus, selvbeherskel- se og belønning i træningen.
Ordet zen er japansk og direkte oversat betyder ordet meditation. Zen betyder også selvbeherskelse, opmærksomhed og ro. En vigtig ting i Zenbuddhismen er, at man skal man opgive noget på jorden for at få en større belønning i himlen.

Normalt vil hunden selvfølgelig vælge den korteste og letteste vej til belønningen, som kan være mad, legetøj eller frihed. Doggie-zen bety- der at hunden skal lære selvbeherskelse og vente på vores tilladelse, før den får lov til den gerne vil have, hvad enten det er mad eller andet. Mange mennesker har et ritual omkring hundens aftensmad: hunden skal sitte pænt, tage kontakt og vente på, at der bliver sagt ”værsgo” før den må spise. Det er en glimrende øvelse i selvbeherskelse / doggie- zen.

Doggie-zen i hverdagen

At lære hunden selvbeherskelse og ro er ganske praktisk i hverdagen og i træningen:

 •  Man kan skabe ro omkring døren før gåture, ved at træne at hunden forholder sig helt i ro og tager øjenkontakt før døren  bli- ver åbnet ud til friheden.
 •   Inden man tager linen af hunden for at slippe den fri, kan man træne ro og øjenkontakt. Belønningen er friheden.
 •   Inden hunden får lov at komme ud af bilen, skal forholde sig i ro og tage kontakt.
 •   Hvis hunden æder fingrene, når man giver den godbidder, kan man træne, at den skal tage øjenkontakt, før den får en     beløn- ning.

Startgebyr

På formandsmøder d. 14, januar 2017 har en enig formandsgruppe besluttet at hæve deltagergebyret for konkurrence deltagelse til 200.00 kr. pr. tilmeldt hund.

Dette er gældende for alle officielle konkurrencer samt for Kåringskonkurrence, Bystævner, Vindertræning og Natøvelse i område 2.

Beslutningen er taget på baggrund af den usikre økonomiske fremtid med manglende indtægt fra medlemsbladet.

Førstehjælp til hund

Nogle ejere vil komme i den stressede situation, at de bliver nødt til at give deres hund førstehjælp. For at være så godt forberedt som muligt, er det en god ide at have læst om førstehjælp, inden uheldet er ude. Det gør at man kan give hunden den bedste hjælp.

 • Bevare roen og overblikket.
 • Have kontrol over sin egen sikkerhed:

  I. Kontroller at der ikke er nogen risiko for skader på dig selv, f.eks. knuste glasskår eller dårlig sigtbarhed for trafikanter.

  II. Husk at selv de sødeste dyr kan blive aggressive når de oplever smerte eller bliver bange.

  III. Stik ikke fingrene ind i munden på et dyr, der er tilskadekommet og ved bevidsthed, da det kan finde på at bide.

 • Forsøg at berolige dyret ved at tale stille og roligt.
 • Al håndtering af dyret skal foregå med rolige bevægelser – vær ikke på nogen måde hårdhændet.
 • Sørg for frie luftveje – se læs om kunstigt åndedræt.
 • Stands eventuelle blødninger, ved at lægge stramme bomuldsbandager på.
  Brug aldrig elastikker eller brede gummibånd.
 • Kontakt altid dyrlægen telefonisk uanset hvor vellykket din egen behandling ser ud til at være.
 • Lad dyrlægen afgøre, hvor alvorligt dyret er kommet til skade.
 • Forsøg aldrig selv at aflive et dyr.

 

Læs mere om førstehjælp her.