Hvad er doggie-zen?

Og hvad er så doggie-zen?

Meditation for hunde? Nej, selvfølgelig skal vi ikke til at lære vore hun- de meditation. Kort fortalt handler Doggie zen om fokus, selvbeherskel- se og belønning i træningen.
Ordet zen er japansk og direkte oversat betyder ordet meditation. Zen betyder også selvbeherskelse, opmærksomhed og ro. En vigtig ting i Zenbuddhismen er, at man skal man opgive noget på jorden for at få en større belønning i himlen.

Normalt vil hunden selvfølgelig vælge den korteste og letteste vej til belønningen, som kan være mad, legetøj eller frihed. Doggie-zen bety- der at hunden skal lære selvbeherskelse og vente på vores tilladelse, før den får lov til den gerne vil have, hvad enten det er mad eller andet. Mange mennesker har et ritual omkring hundens aftensmad: hunden skal sitte pænt, tage kontakt og vente på, at der bliver sagt ”værsgo” før den må spise. Det er en glimrende øvelse i selvbeherskelse / doggie- zen.

Doggie-zen i hverdagen

At lære hunden selvbeherskelse og ro er ganske praktisk i hverdagen og i træningen:

 •  Man kan skabe ro omkring døren før gåture, ved at træne at hunden forholder sig helt i ro og tager øjenkontakt før døren  bli- ver åbnet ud til friheden.
 •   Inden man tager linen af hunden for at slippe den fri, kan man træne ro og øjenkontakt. Belønningen er friheden.
 •   Inden hunden får lov at komme ud af bilen, skal forholde sig i ro og tage kontakt.
 •   Hvis hunden æder fingrene, når man giver den godbidder, kan man træne, at den skal tage øjenkontakt, før den får en     beløn- ning.

Startgebyr

På formandsmøder d. 14, januar 2017 har en enig formandsgruppe besluttet at hæve deltagergebyret for konkurrence deltagelse til 200.00 kr. pr. tilmeldt hund.

Dette er gældende for alle officielle konkurrencer samt for Kåringskonkurrence, Bystævner, Vindertræning og Natøvelse i område 2.

Beslutningen er taget på baggrund af den usikre økonomiske fremtid med manglende indtægt fra medlemsbladet.

Førstehjælp til hund

Nogle ejere vil komme i den stressede situation, at de bliver nødt til at give deres hund førstehjælp. For at være så godt forberedt som muligt, er det en god ide at have læst om førstehjælp, inden uheldet er ude. Det gør at man kan give hunden den bedste hjælp.

 • Bevare roen og overblikket.
 • Have kontrol over sin egen sikkerhed:

  I. Kontroller at der ikke er nogen risiko for skader på dig selv, f.eks. knuste glasskår eller dårlig sigtbarhed for trafikanter.

  II. Husk at selv de sødeste dyr kan blive aggressive når de oplever smerte eller bliver bange.

  III. Stik ikke fingrene ind i munden på et dyr, der er tilskadekommet og ved bevidsthed, da det kan finde på at bide.

 • Forsøg at berolige dyret ved at tale stille og roligt.
 • Al håndtering af dyret skal foregå med rolige bevægelser – vær ikke på nogen måde hårdhændet.
 • Sørg for frie luftveje – se læs om kunstigt åndedræt.
 • Stands eventuelle blødninger, ved at lægge stramme bomuldsbandager på.
  Brug aldrig elastikker eller brede gummibånd.
 • Kontakt altid dyrlægen telefonisk uanset hvor vellykket din egen behandling ser ud til at være.
 • Lad dyrlægen afgøre, hvor alvorligt dyret er kommet til skade.
 • Forsøg aldrig selv at aflive et dyr.

 

Læs mere om førstehjælp her.

Ændring af minimums point ved kåring pr. 1. januar 2015

Ved møde i netværk for politihundeledere den 29. og 30. september 2014 på Kildegården blev det besluttet at med virkning fra den 1. januar 2015 hæves minimumskravet fra 85 point til 95 point i godkendelsesprogrammet for politiets patruljehunde.

Med henvisning til Dansk Politihundeforenings vedtægter § 13, 2. afsnit har anførte beslutning den konsekvens, at minimumskravet for kåring i Dansk Politihundeforening med virkning fra den 1. januar 2015 hæves til 95 point.